Feb 6, 2009

Flamme - ein kompisklubb?

Etter at eg har vore utan nettilgong nokre dagar har eg endeleg fått oppdatert meg med avisene siste dagane.

Christine Skogen Nyhagen var på onsdag ute i Dagsavisen med ein, etter mi meining, ganske provoserande kronikk kor ho kritiserer Flamme Forlag sin singelserie for å vere ein "kompisklubb", der dei utelukka gir ut poesi som er i tråd med Haagensen sin skrivemåte og hans språkform. Ho skriv:

"Imidlertid bør Flamme Forlag muligens vurdere om de vil at boksingel-utgivelsene skal representere litterært kameraderi og framelsking av eget stilspråk, og dermed legge stramme begrensninger på litteraturen, eller om de vil representere et mangfold innenfor poesien."

Dette underbygger Nyhagen med hjelp av så mykje som to eksempler på dikt som har same språkform som Haagensen si diktning. Ein kikk innom Flamme sine nettsider viser at dei har gitt ut 23 bøker til nå. Eg har ikkje lese alle desse, men eg veit med sikkerheit at Nyhagen sin argumentasjon vil falle frå kvarandre dersom ho kikkar nærmare på mellom anna Llambias ...rasende... og Ole-Petter Arnebergs Mepåno, som begge har eit stilspråk som avviker sterkt frå Haagensen sitt.

Flamme Forlag har verkeleg åpna for eit mangfald i poesien. Med sine lågbudsjettsinglar får dei gitt ut tekstar som dei store, kommersielle og pengetellande forlaga ikkje vil gje ut. For få dagar sidan skreiv eg om Kjell-Olav Jensen som kritiserer dei store forlaga for å ikkje våge å omsette smal litteratur, fordi dei er redde for å ikkje skulle få selgje bøkene.

Flamme Forlag er eit motsvar til denne tendens. Dei vågar gje ut tekstar som dei store forlaga ikkje vil satse pengane sine på. Nyhagen sitt innlegg blir for meg ståande som ein lite gjennomtenkt og usmakleg kritikk, nettopp fordi Flamme, gjennom sin ideologi, si nytenking og sine kostnadseffektive boksinglar representerer det nye vi treng for å få utvikla eit mangfald innanfor norsk samtidspoesi.

Kva med å heller juble over at vi endeleg har fått eit forlag som tar sjansar og vågar å gje ut god litteratur?

2 comments:

Virrvarr said...

Jeg har lest alle singlene til nå og kost meg kjempemasse. Og nei, de har ikke samme skrivestil over hele fjøla. Fine Flamme Forlag.

Bai said...

Eg skulle også gjerne ha lese fleire av dei singlane, så eg kjem nok etter, sakte, sakte. Skjønner ikkje heilt kor den kritikken eigentleg kom frå.