Mar 23, 2009

Kor fort skriv du?

77 Ord

Speed testdenne siten fann eg ein fartsmålar for skriving. Morsomt, for oss som ikkje har noko betre å ta oss til.

9 comments:

Aina said...

Første gongen berre skreiv eg i veg, og då fekk eg så mange feil ord at eg berre fekk 15 ord i minuttet. Andre gongen skreiv eg fort men rette opp feil, då blei det 87 :) Artig.

knirk said...

82! Pling!

Lille søster said...

104:)

Aina said...

wow, lille søster! kan du tøtsj? skikkeleg sekretæremne, du!

Bai said...

Eg har tydelegvis ikkje så mykje å stille opp med, i forhald til dykk!

Lille søster said...

Aina: Jeg gikk handel og kontor, og lærte tøtsj, ja. Pianotimer kommer jo også godt med, som du vet.

knirk said...

Hæ? 104? Nei, jeg må slå Lille søster - vent litt.

knirk said...

Nå prøvde jeg TRE ganger, men fikk bare 74 hver gang. Rart å få det samme hver gang. Jeg hadde mange feil, 7-8 stykker. Ja ja, så har Lille søster slått meg. *furte*

Lille søster said...

he he