Mar 9, 2010

Ei god samling forteljingar


Eg koser meg med Thomas J. R. Marthinsens bok Du. På coveret står det "Fortellinger". Og dette er ei samling med forteljingar, nokon grensar mot novella, andre står igjen som korte prosastykker. Men dei er fine. Dei er fortalde til mange ulike du-personar, frå eit eller fleire eg, eg er litt usikker. Dei er prega av at forteljaren er ein utanforståande i forhald til hovudpersonen, og dette gjer at det blir lagt stor vekt på dei ytre, sanselege tinga som blir skildra.

Eg les ei forteljing, stoppar opp og tar ein liten pause før eg les neste. Dette er ei bok eg kjem til å bruke lang tid på, sjølv om ho bare er omlag 200 sider. Eg vil lese sakte og få med meg detaljane og stemninga i alle dei korte tekstane.

5 comments:

Teskjekjerringa said...

Jeg leser også denne boka og har samme opplevelsen. Jeg må stoppe opp og fordøye tekstene, de er korte men inneholder veldig mye.

Thomas said...

Oj, så hyggelig å høre! Fra dere begge. Jeg liker måten dere leser boka på, om jeg kan tillate meg å si det? Det kan jeg vel saktens. Fortsatt god leselyst!

Anonymous said...

Denne vil jeg lese! Opp på listen med den.

Bai said...

Klart du kan seie det, Thomas. Eg synest det er ei slik bok som er eigna til sakte-lesing. Og dei er viktige.

Lille søster said...

Hei - har du lyst til å få boka mi? Du trenger slett ikke skrive om den hvis du ikke har lyst. Send en mail til ingvillsolberg@yahoo.no hvis du er interessert. God helg!