Mar 3, 2010

Gunnar Ekelöf på facebook

Eg kom over denne fansida til Gunnar Ekelöf gjennom eit google-søk. Eg synest det er litt stusseleg å sjå at han bare har 19 fans. Han fortener betre.

No comments: