Sep 16, 2009

I går var eg glad

Og eg er eigentleg ganske glad framleis. Norge har fått fire nye år med ei regjering som ser at kultur er viktig. Vi har fått fire nye år med ei regjering som vil behalde innkjøpsordinga til biblioteka, og slik vere med på å sikre mangfaldet på den litterære marknaden. Dei skrivande får behalde kunstnarlønna si og kultur skal framleis vere meir enn fotball og countrymusikk. Alt dette hang i ein tynn tråd under valkampen. Eg gleder meg over at vi får behalde ein del av mangfaldet, her i velferdsstaten, som vi er så stolte over.

Gratulerer Jens! Nå må du bare ikkje skuffe oss, desse fire åra.

No comments: